WILDEKUS

 


                                                                              

                 Die video bevat 'n seleksie van videogrepe soos geneem gedurende die 2017 pelagiese seisoen van die "Wildekus".